KİŞİSEL BİLGİLERİNİZÖĞRENİM BİLGİLERİNİZ


Öğrenim Kurumunun Adı
Bitirdiği Bölümün Adı
Bitirdiği Yıl
Derecesi

STAJ, KURS ve SEMİNERLER


Kuruluş Adı
Konusu
Tarihi
Süresi
Derecesi

YABANCI DİL BİLGİLERİNİZ

Yabancı Dil
Anlama
Yazma
Konuşma

İŞ DENEYİMİNİZ (Sondan Başlayarak Yazınız.)


İşyerinin Adı
Göreviniz
Net Ücretiniz
İşe Giriş
İşten Çıkış
Ayrılma Nedeni

REFERANSLARINIZBECERİLERİNİZSAĞLIK DURUMUNUZDİĞER TAMAMLAYICI BİLGİLER